teryngelcz

Náš tým

JUDr. Jiří Teryngel, advokát

Absolvent PF Univerzity Karlovy v Praze z roku 1973, posléze prokurátor okresní prokuratury v Českých Budějovicích a od roku 1976 generální prokuratury ČR a ČSFR. Od roku 1991 advokátem, krátce také organizačním a ekonomickým poradcem. Vysokoškolský pedagog Západočeské univerzity v Plzni. Dlouhá léta působil jako člen Legislativní rady vlády a později také jako předseda komise pro trestní právo. Autor řady statí, komentářů zákonů a článků v odborných časopisech, zejména Trestní právo, Trestněprávní revue, Právo a podnikání.
Jazykové znalosti – ruský jazyk, anglický jazyk.

zaměření: obhajoba se specializací na risk management, ochrana osobnosti, mimořádné opravné prostředky v trestním řízení, zastupování před ústavním soudem

Mgr. Richard Němec, advokát

JUDr. Michal Říha, advokát

Absolvent FPR Západočeské univerzity v Plzni z roku 2006, následně advokátním koncipientem v AK Teryngel & Partneři. Od roku 2009 advokátem. Občasný vyučující středoškolských posluchačů na Obchodní akademii, člen právní komise Rady města Plzně. Autor odborných článků uveřejňovaných zejména v periodikách Trestní právo, Trestněprávní revue, Právní rozhledy.
Jazykové znalosti – anglický jazyk.

zaměření: obhajoba se zaměřením na hospodářské trestné činy, řešení sporů z veřejnoprávních smluv, správní soudnictví, mimořádné opravné prostředky, řešení obchodních sporů.

JUDr. Kateřina Ryslová, advokátka

Absolventka PF Univerzity Karlovy v Praze z roku 2010, následně koncipientkou v AK Teryngel & partneři, v roce 2013 získala titul JUDr. a od téhož roku je advokátkou.
Jazykové znalosti – anglický jazyk

zaměření: oblast rodinného práva, občanského práva a trestního práva s přesahem do sporné agendy v daných oblastech, včetně mimořádných opravných prostředků.