teryngelcz

Profil kanceláře

Advokátní kancelář Teryngel & Partneři je sdružením advokátů, kteří poskytují právní pomoc se specializací na obhajobu v trestním řízení (zejména v oblasti trestných činů hospodářských), spojenou s risk managementem a řízením velkých obchodních společností či obdobných subjektů. Máme dlouholeté zkušenosti se zastupováním ve sporech o ochranu osobnosti, dobrého jména či dobré pověsti. Zaměřujeme se také na sepis ústavních stížností a řízení před ústavním soudem.

Klientům jsme schopni poskytnout komplexní právní pomoc, zakládáme obchodní společnosti, spravujeme je, řešíme složité obchodní spory i otázky rodinného práva, manželstvím či rozvodem počínaje a dědictvím konče. V oblasti správního práva se zaměřujeme na řešení sporů z veřejnoprávních smluv, telekomunikační oblast a přezkum rozhodnutí správních orgánů soudem.

Samozřejmostí je zastupování v řízení před soudy všech stupňů, včetně soudů rozhodčích, sepis smluv všech druhů a typů, advokátní úschovy či ověřování podpisů. Právní stanoviska a rozbory.

Používáme moderní, avšak bezpečné komunikační technologie s cílem poskytovat klientům právní pomoc komfortně a flexibilně. Spolehlivost, mlčenlivost a prioritu zájmů klienta nad vlastními máme neustále na paměti. Komunikace v ruském či anglickém jazyce.

V zájmu klientů jsme připojištěni pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu advokacie nad rámec hromadného profesního pojištění advokátů. Překročíme-li při poskytování právní pomoci rámec povinného pojištění i dobrovolného připojištění, po dohodě s klientem volíme odpovídající způsob jednorázového připojištění.