teryngelcz

Reference

Spolupráce s dalšími odborníky

Advokátní kancelář Teryngel & Partneři podle potřeby spolupracuje při poskytování právní pomoci v případech časově náročných nebo vyžadujících specializaci, kterou naše advokátní kancelář prioritně nenabízí, v zájmu klienta s dalšími advokáty, zejména s advokátní kanceláří JUDr. Josefa Douchy, advokátní kanceláří Nemeth, Schwarz a Partneři.

Samozřejmostí je spolupráce se soudními znalci různých oborů, notáři, daňovými a účetními specialisty, tlumočníky a překladateli. Klientům v případě jejich zájmu doporučíme konkrétního rozhodce podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení, v platném znění. Při vymáhání pohledávek v exekučním řízení jsme schopni podle potřeb klienta doporučit konkrétního soudního exekutora, s nímž má advokátní kancelář Teryngel & Partneři dlouhodobě kladné zkušenosti.

Spolupracujeme rovněž s fyzickými i právnickými osobami, které v případě potřeby a na přání klienta poskytnou kvalitní služby v oblasti ochrany osob a majetku, zajištění vyhledávacích a detektivních služeb, vymáhání pohledávek, správu společností atd.